Asociația pentru Combustibili Sustenabili (ACS) a continuat seria de evenimente „ARCA Sustenabilității”, prin care și-a asumat misiunea de a consolida inițiative publice-private pentru dezvoltare sustenabilă, prin evenimentul Conferința Sustenabilității în Banat și Mehedinți.

Un nou eveniment marca ACS - ARCA Sustenabilității

Aeroport Banat – Caransebeș, gazda evenimentului, împreună cu Consiliul Județean Caraș-Severin și Primăria Municipiului Caransebeș, intenționează dezvoltarea unei regiuni de interes economic, concentrată în jurul nodului multi-modal de transport care se dezvoltă în jurul aeroportului, prin conexiuni rutiere, feroviare și fluviale. Amplasamentul este strategic conceput în proximitatea Gazoductului BRUA pentru a capta resursă energetică eficientă atât în industrie și transporturi cât și în sinteza combustibililor sustenabili pentru industrii și transporturi.  

Participanți din managementul instituțiilor publice, mediul de afaceri și politicieni

Ca și subiect complementar, mediul public și economic din regiune manifestă interes deosebit în producția hidrogenului verde, atât prin reformarea metanului cu abur și captarea carbonului, cât și prin procesul de electroliză, intenționând să se încadreze în criteriile strategice industriale ca și „vale de hidrogen” pentru consum și transport către consumatori. Prin contribuția participanților, atât din partea instituțiilor publice cât și din partea mediului de afaceri, reprezentanții ACS au obținut informații esențiale pentru o Strategie Națională a Hidrogenului care să aducă beneficii regiunii prin dezvoltare durabilă, în principiile sustenabilității, așa cum sunt acestea definite prin legislația europeană și convențiile globale (Taxonomia, țintele de dezvoltare sustenabilă ONU, etc.) 

Propunerea ACS, în această conferință, s-a nuanțat prin apelul la întemeierea unei regiuni de interes pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare sustenabilă orientate către progres. ACS a propus dezvoltarea primului consorțiu administrativ menit să ofere servicii publice la rang de excelență, în ceea ce privește rețelele de infrastructură și interconectivitatea între obiectivele industriale.

Principalele subiecte dezbătute

Corelarea strategiilor naționale în domeniile transporturilor sustenabile, cu aeroporturile naționale reprezentând centre multi-modale de dezvoltare industrială, transport pasageri și mărfuri, producție combustibili sustenabili și acces către regiuni economice orientate spre dezvoltare durabilă. Aeroportul Banat Caransebeș este printre singurele aeroporturi din țară în care multimodalitatea completă poate fi realizată prin conexiunile rutiere, feroviare și fluviale deja dezvoltate și în curs de dezvoltare, conform Masterplan General Transporturi România. 

Pregătirea noii generații de angajați în dinamica industrială prin participarea directă a mediului corporativ în mediul educațional a fost un subiect intens dezbătut. Prin misiunea de a „pregăti astăzi elevi pentru meserii care nu au fost încă inventate”, ACS a prezentat un exemplu aproape unic de bune practici, pe care Aeroportul Banat – Caransebeș l-a pus în practică, găzduind un liceu de formare profesională pentru noua generație de ingineri în domeniul transporturilor aeriene, chiar în incinta complexului aeroportuar. 

Gazoductul BRUA și Văile Hidrogenului

Prin prezența proiectului BRUA în imediata proximitate, corelarea strategiilor de dezvoltare regională poate fi alimentată de Romgaz, astfel realizând țintele strategice din documentul programatic „Strategia S.N.G.N. Romgaz 2021-2030”, unde Misiunea asumată, cea de creștere sustenabilă a valorii adăugate pentru societate, angajați și acționari, implicit reziliența organizației pe termen lung, va trebui producerezultate în perioada imediat următoare, cu dovezi clare de implicare a organizației în dezvoltarea sustenabilă a comunităților, pozitiv influențate de prezența Romgaz în centrul lor, ca și catalizator al creșterii și principal furnizor de resursă primă curată pentru un viitor prolific. 

Prin acest eveniment, ambiția ACS este de a prezenta comunității locale, mediului public, mediului de afaceri, cum NetZeRomGAZ le va sprijini dezvoltarea în următorul secol, catalizând creșterea sustenabilă în deplină considerație cu privire la nevoile comunității, cât și nevoile urmașilor comunității.

Nod de transport multi-modal aerian, feroviar, rutier, naval

Intervenția domnului Ștefan Roșeanu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, a rezultat într-o sinteză a planului amplu de dezvoltare a sistemului feroviar din regiune. Prezența ARF la dezbatere a generat dialog între instituțiile publice, private și principalii administratori de infrastructuri din Banat și Mehedinți, dezvoltând concepte de interconectivitate regională între obiective strategice pentru o rețea eficientă de transport pasageri și mărfuri, dar mai ales utilă pentru a alimenta industria cu resursele esențiale pentru randament economic. Conexiunile între orașe, aeroporturi, porturile dunărene și comunități vor fi asigurate pe cale feroviară și alimentate sustenabil. Gazul natural, hidrogenul, energia electrică verde vor avea un rol important în dinamica regională, iar ARF este proactivă în asimilarea tuturor elementelor sustenabile prin proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare susținute atât de ACS cât și de beneficiarii finali, instituțiile publice, private și comunitățile.

La eveniment au fost invitați să participe, la nivel executiv, și Consiliul Județean CS, Societatea de Transport Public CJ CS, Societatea de Transport Fluvial CJ CS, Port Baziaș, Port Moldova Nouă, Primăria Oțelul Roșu, Societatea de Transport Oțelul Roșu, Primăria Caransebeș, Societatea de Transport Caransebeș, Caromet, Primăria Reșița, Societatea de Transport Reșița, Primăria Bocșa, Societatea de Transport Bocșa, Primărie Oravița, Societatea de Transport Oravița, Primăria Moldova Nouă, Societatea de Transport Moldova Nouă, Primăria Băile Herculane, Societatea de Transport Băile Herculane. Participanții au răspuns extrem de pozitiv la recenzia obiectivelor de infrastructură pentru transporturi, dar și energetică, esențiale pentru dezvoltarea regiunii, asumându-și misiunea de a prioritiza proiectele pentru efecte imediate. 

Soluții inovative de alimentare a comunităților și industriei

Evenimentul a inclus prezentări și studii de caz ce susțin utilizarea resurselor energetice și combustibililor sustenabili pentru industrii și transporturi cu emisii de gaze cu efect de seră NET 0. Intenția a fost de a evidenția uneltele necesare în dezvoltarea strategiilor pe termen mediu și lung, în condiții de stabilitate economică și încredere deplină, atât pentru mediul public cât și pentru mediul privat.

Economie circulară, reciclarea și “supraciclarea”

Economia circulară a fost un subiect prioritar dezbătut, unde s-au adus exemple concrete în ceea ce privește posibilitatea de a reutiliza bunuri de patrimoniu în condiții de eficiență a costurilor de modernizare, precum exemplul dezvoltat de Intergaz România (membru fondator ACS) prin conversia autobuzului diesel EURO 3 la standardul EURO 6, modificând soluția tehnică la alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) și modernizarea întregului ansamblu pentru un grad de confort și siguranță rutieră superioare.

Vehicule autonome pentru siguranță și eficiență

În acest sens, au fost dezbătute posibilitățile de administrare robotizată a flotelor de transport rutier, feroviar, fluvial, aerian prin tehnologia de conducere autonomă a vehiculelor (autonomous driving), pentru reducerea erorilor din circuitele de transport, rezultând imediat în scăderea consumului de combustibil, eficiență sporită în lanțurile de distribuție cât și vieți salvate în trafic intens. ACS a prezentat tehnologia revoluționară, dezvoltată în România de către societatea Invoker TransIT, prin instrumente financiare europene, care asigură transport rutier optim la nivelul 4 (din 5 existente). 

Participanții au manifestat un interes deosebit în tehnologie și au achiesat la apelul ACS de sprijin regional pentru dezvoltarea infrastructurii legale, normative și de regulamente pentru implementarea imediată a elementelor tehnice benefice prezentate. 

Smart city, smart community, smart citizen

Evenimentul s-a încheiat prin prezentarea noilor sisteme de management digital a orașului inteligent, cât și a obiectivelor de infrastructură, pe care KonnectCity, parteneri ACS, le propun pentru o dinamică economică productivă și un confort sporit resimțit la nivel de comunitate. 

ACS este un puternic militant pentru sustenabilitate resimțită la nivel de comunități, conformă cu țintele ONU de dezvoltare durabilă, ca misiune de responsabilitate socială corporativă implementată vizibil la nivelul domeniilor „mediu, social și bună guvernanță”. ACS consideră că participarea la dezbateri comune pentru promovarea țintelor de sustenabilitate este un avantaj direct, atât pentru instituțiile publice, cât și pentru mediul corporativ și cel social, permanent invitați să participe împreună în conferințele ARCA Sustenabilității. 

 

ASOCIAȚIA PENTRU COMBUSTIBILI SUSTENABILI INIȚIATIVA ARCA SUSTENABILITĂȚII

ACS propune, prin tematica prezentei conferințe, întemeierea unei regiuni de interes pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare sustenabilă a comunităților orientate spre progres.

Propunem dezvoltarea primului consorțiu administrativ menit să ofere servicii publice la rang de excelență, în ceea ce privește rețelele de infrastructură și interconectivitatea între obiectivele industriale.

Prin consecință, va rezulta dezvoltarea unei regiuni industriale în parametri competitivi globali cât și turistică bogată în frumusețe naturală imposibil de egalat pe suprafața planetei, accentuată de valori culturale inestimabile și oferte competitive ca preț dar imbatabile în ceea ce privește paleta extinsă de potențiale servicii.

Considerăm că întreaga strategie trebuie să se dezvolte în Regiunea Vest, Banat și Mehedinți cumulând nodurile strategice de infrastructură într-un complex de logistică și acces, ca “hub social”, ca principale stații de alimentare cu combustibil sustenabil, punct de sprijin și inspirație regional pentru întocmirea Strategiei Naționale a Hidrogenului. Conectivitatea feroviară, rutieră și navală a pasagerilor și mărfurilor în rețeaua densă de aeroporturi din regiune constituie un avantaj deosebit în gândirea strategică pe termen mediu și lung. Un veritabil avantaj care poate uni întreaga regiune într-un efort de dezvoltare demn de admirație globală.

EXECUTIV

În calitate de președinte ACS, Vlad Stoicescu angajează 20 ani de experiență în strategie organizațională, evoluând prin corelarea tuturor demersurilor Asociației la rigori academice. Mihai Sicoe, director executiv, este expert în transporturi cu specializare în proiecte de economie circulară. Echipa de consultanți ACS angajează permanent vaste cunoștințe în domeniul finanțelor și energiei, cu specializarări în energie verde, conform taxonomiei U.E.

Asociația pentru Combustibili Sustenabili este înființată pentru a promova gradual tranziția la consumul de resurse NET 0 emitente de gaze cu efect de seră. Asociația promovează hidrogenul ca și combustibil pentru alimentarea industriilor prelucratoare cât și a celor de transport, fiind alegerea optimă pentru consolidarea strategiilor de dezvoltare organizațională pe termen mediu și lung.

În tranziția către utilizarea hidrogenului ca sursă principală de alimentare a dinamicii economice, ACS încurajează utilizarea GNL și GNC, dar și a mijloacelor de transport cu propulsie electrică. Prin participarea extraordinară a Romgaz la eforturile naționale de tranziție la utilizarea combustibililor sustenabili în industrie și transporturi, ACS reușește să dezvolte infrastructura conceptuală pentru viitorul energetic al României. Westinghouse contribuie cu tehnologie revoluționară pentru producția energiei sustenabile și alimentarea consumatorilor din industrii, transporturi și pentru largul consum în societate.

ACS este înființată de Linde, Messer, Intergas, Avangarde Safety, Inaq Consulting, Ijdelea&Asociații și persoane fizice din structura executivă. Vitaro Energy – Vitol, Solaris Bus, INVOKER TRANSIT, KonnectCity s-au alăturat, pe parcurs, demersurilor ACS. Asociația promovează digitalizarea ca vehicul de management pentru tranziție eficientă și echitabilă, pentru consumul eficient de resurse și reducerea pierderilor din procesele corporative.

Tematica / Subiectele

Industria energiei sustenabile, în continuă expansiune, se dezvoltă în funcție de necesitate, de marii consumatori. Producția hidrogenului ca principal combustibil sustenabil se va alimenta din resurse cu emisii scăzute de carbon, la limita marilor orașe, pentru a furniza combustibil marilor consumatori în industrii și transporturi

INDUSTRIE ȘI TRANSPORTURI

Propunem abordarea tuturor axelor de finanțare deschise prin Programul Regional Vest, printr-o abordare dimensionată pentru a acapara întreg spectrul economic pe orizontală cât și pe verticală. Punem accent pe aeroport, ca centru principal de logistică pentru persoane și mărfuri în proximitatea marilor orașe, Aeroportul Banat fiind exemplul optim, în care se intersectează coridoare aeriene, rutiere, feroviare dar și fluviale.

Complexul aeroportuar industrial Banat are posibilitatea de a găzdui în deplină siguranță capacități de producție hidrogen prin reforma metanului cât și prin electroliză alimentată de energie regenerabilă, poate găzdui – în limitele zonelor de siguranță aeriană – capacități de producție a combustibililor sintetici și poate distribui aceste resurse sustenabile direct la marii consumatori prin lanțurile de distribuție care se intersectează în acest nod multimodal de deservire a nevoilor industriale extinse. Totodată, aici se poate proba dovada conceptuală că aeroporturile sunt porți de acces multimodal pentru populația din zonele periurbane, spre centrele marilor orașe, motiv pentru care în aeroporturi trebuie alimentată sustenabil întreaga rețea de transporturi publice.

De la 1 ianuarie 2023, gazul natural va fi acceptat, de drept, combustibil sustenabil pentru industrii și transporturi, alimentând eficient țintele de dezvoltare durabilă, economic și curat. Astăzi putem dezvolta strategii pe termen lung, fundamentate pe consumul de combustibili sustenabili eficienți și curați, cu generațiile viitoare în gând.

Prin membrii săi, ACS se implică activ în proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare în industria și transporturile sustenabile. Acceptând provocările țintelor ONU pentru sustenabilitate, ACS derulează proiecte din sfera economiei circulare, având în asociație dovada conceptuală în ceea ce privește conversia mijloacelor de transport de la diesel EURO 3 la GNC EURO 6 (proiect INTERGAS), dar și vehicule capabile de autonomie nivel 4 din 5 (proiect INVOKER TRANSIT).

ACS lansează două noi proiecte de conversie de la vehicul alimentat convențional la propulsie electrică, inițial, urmând ca acesta să fie adaptat pentru pile de combustie cu hidrogen, complet autonom și sincronizat în rețele inteligente de administrare a vehiculelor. Dorim testarea acestor modele în aplicații industriale, precum deservirea aeronavelor pe platformele de transport aerian.

REZUMAT

Ambiția de dezvoltare a infrastructurii aeroportului Banat – Caransebeș trebuie susținută de întreaga Regiune Vest, întrucât dimensiunea industriei regiunii este dată de infrastructura care o poate acomoda (sau nu).

Aeroportul BanatCaransebeș este parte din cea mai densă și disponibilă rețea aeroportuară din Europa, aceea a României, care are avantajul de a se evidenția cu câte o poartă de acces aerian în fiecare punct strategic pentru dezvoltare socială și industrială.

Prin dezvoltarea paralelă a infrastructurii aeroportuare, regiunea se poate consolida drept HUB regional de pasageri și mărfuri, distribuind cererea de servicii de transport în funcție de disponibilitatea infrastructurii, în cele mai bune condiții pentru clienți b2b, b2c sau b2b2c. Dezvoltarea paralelă a aeroporturilor din regiune va conduce automat la investiții în conexiuni rutiere, feroviare și navale între aceste puncte strategice de interes, dezvoltând Regiunea Vest drept pol competitiv în economii scalate și generând plus valoare pentru comunități și afaceri.

ÎNTREBUINȚĂRI

  • Poartă de acces pentru pasageri și mărfuri
  • Nod de infrastructură aerian, feroviar, rutier, naval
  • Punct de inserție energie non-convențională
  • Punct de tranzit rețea gaz natural
  • Punct de acces bazin acumulare apă
  • Utilizarea energiei, gazului, apei pentru producerea hidrogenului
  • Dezvoltarea combustibililor sintetici
  • Parc industrial de reciclare componente industriale
  • Ecosistem pentru CDI în transporturi multimodale
  • Ecosistem industrial-academic pentru dezvoltarea viitoarei forțe de muncă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *